Woon Onderzoek

Welkom!

U heeft een brief ontvangen met daarin de uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over uw woonervaringen en -wensen. Deze vragenlijst is bedoeld voor bewoners van de woonwagenlocaties van Groningen. Ook als u op de wachtlijst staat, horen we graag uw mening!

Vul hieronder de code in die in uw brief staat, en druk vervolgens op ‘ok’ om naar de vragenlijst te gaan.